...

Wdrożenie MES – co zyskujesz i jak pracować ze statusami krok po kroku?

Wdrożenie MES otwiera przed przedsiębiorstwem produkcyjnym nowe możliwości w zakresie optymalizacji i efektywności procesów produkcji. Dowiedz się, jak korzystać z tych zalet przez skuteczną pracę ze statusami, krok po kroku, by nie tylko monitorować procesy produkcyjne w czasie rzeczywistym, ale także dynamicznie reagować na potrzeby produkcji i wyzwania operacyjne.

Wdrożenie MES – co zyskujesz?

Przypomnijmy, czym jest system MES. Mówiąc krótko, to oprogramowanie informatyczne, które umożliwia skuteczne zarządzanie produkcją, a tym samym – wdrożenie MES pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną. Jest kluczową infrastrukturą wspierającą zarządzanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym procesów produkcyjnych. 

Korzyści z wdrożenia systemu MES

Wdrożenie MES to strategiczny krok dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, który przynosi znaczące korzyści operacyjne i finansowe.

Po pierwsze, system ten umożliwia znaczącą redukcję kosztów operacyjnych dzięki eliminacji papierowej dokumentacji i optymalizacji pracy pracowników. Może to obniżyć koszty nawet o 10%, a w przypadku samego obiegu dokumentacji papierowej mówimy o redukcji wydatków do poziomu 0.

Z naszych obserwacji wynika, że moduły TPM (Total Productive Maintenance) w MES zwiększają dostępność maszyn o 20% i redukują ich awaryjność o 10%. Bezpośrednio wpływa to na ciągłość i efektywność produkcji.

System MES umożliwia również dynamiczną reakcję na awarie, skracając czas reakcji serwisowej nawet o 90% dzięki bieżącemu monitorowaniu stanu maszyn.

Co więcej, wdrożenie systemu MES umożliwia obliczenie poprawnego i aktualnego wskaźnika efektywności (OEE). Bez systemu proces ten jest bardzo uciążliwy i czasochłonny, szczególnie dla większych przedsiębiorstw. Zakłady produkcyjne niemające rozwiązań MES operują tylko na poziomie 40-50% OEE, a z doświadczenia wiemy, że wdrożenie systemu MES oraz narzędzi Lean Management pozwala w ciągu dwóch lat zwiększyć wskaźnik efektywności całkowitej nawet o 30%!

Dodatkowo, doświadczenia wielu zakładów produkcyjnych wskazują, że optymalizacja procesu planowania produkcji za pomocą MES może zwiększyć efektywność procesu nawet do 40%, co oznacza bardziej płynne i wydajne procesy produkcyjne.

Wdrożenie MES przynosi więc przedsiębiorstwom produkcyjnym nie tylko oszczędności kosztów, ale także znaczące zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej.

Praca systemu MES ze statusami

Statusy w systemie MES mogą zostać zgłoszone na dwa sposoby – jednym z nich jest zgłoszenie przez pracownika, drugim przez maszynę w sposób automatyczny. Pracownik loguje się na stanowisko pracy za pomocą wpisania własnego pinu bądź odbicia karty dedykowanej lub RCP.

Pracownik zgłasza rozpoczęcie pracy nad danym zadaniem – np. poprzez skanowanie kodu kreskowego, wprowadzanie numeru zlecenia, wybranie pozycji z listy dostępnych zadań lub (jeśli technicznie jest to możliwe) zgłoszenie następuje automatycznie.

W trakcie realizacji zadania pracownik lub maszyna (w sposób automatyczny) mogą zgłosić status, informując o ilości wyprodukowanych jednostek, ewentualnych problemach czy przerwach, co umożliwia śledzenie postępu produkcji w czasie rzeczywistym.

W przypadku wystąpienia problemów, awarii czy innych wyjątkowych sytuacji system MES oferuje szybką i efektywną możliwość ich zgłoszenia. Jest to kluczowe dla natychmiastowego reagowania i minimalizacji przestojów.

Po zgłoszeniu przez pracownika zakończenia pracy system automatycznie generuje raporty (na podstawie zgłoszonych statusów). Są one podstawą do analizy efektywności produkcji, identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji oraz planowania przyszłych działań.

W ten sposób system MES nie tylko zwiększa kontrolę nad procesem produkcyjnym, ale również dostarcza danych niezbędnych do ciągłego doskonalenia procesów, co czyni produkcję bardziej przejrzystą, efektywną i elastycznie reagującą na wyzwania przemysłu.